Madlamark menighet og korona-tiden


Vi er kirken i denne tiden også. 

Kirken er stengt og fellesskapet er ikke det samme.

 

 

Vi er kirken i denne tiden også. 

Kirken er stengt og fellesskapet er ikke det samme.

Staben har hjemmekontor og sender mange varme tanker til alle som pleier  å være innom kirken. Ta gjerne kontakt med en av oss. (Se artikkel under: Godt å snakke med noen ?)

Vi ønsker å være med dere i denne tiden også.

Gudstjenestene i overskuelig fremtid er avlyst. Radio- og TV-gudstjenester er gode alternativ.

Melding fra Den Norske Kirke: All organisert aktivitet avlyses.

Endringer kan forekomme på kort varsel og nettsiden / facebook oppdateres ved informasjon i forbindelse med nye retningslinjer.

Vi ønsker å bidra til både åndelig liv og kjekke aktiviteter i hjemmet - se lenker i artikkel under. : 

Tilbake