ÅRSMELDING 2019


Menighetens årsmelding 2019 her

Menighetsmøte og presentasjon/samtale om årsmelding og året som ligger foran 

Søndag 25.oktober etter gudstjenesten.

Tilbake