Påmelding til gudstjenester i januar 2022


Påmeldingsfrist er lørdag kveld, pga utskrift av lister. Påmelding senere kan ikke garantere plass. Du kan bare melde på til en gudstjeneste om gangen. Ved å oppgi mailadresse, får du automatisk bekreftelse på at påmeldingen er mottatt. Gudstjenesten 30.januar har også søndagsskole, som med dagens retningslinjer kjøres som eget arrangement uten påmelding gjennom gudstjenesten, barna registreres da når de ankommer. Barn på søndagsskolen skal derfor ikke "oppta" plasser i gudstjeneste-påmeldingen denne dagen. Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut. Påmeldingen blir slettet to uker etter gjennomført gudstjeneste
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Velg den gudstjenesten du ønsker å melde deg på med din kohort
2022.1.30 Gudstjeneste (144 ledige plasser)
2022.2.06 Gudstjeneste (193 ledige plasser)
2022.2.13 Gudstjeneste med Kode B-deltagelse (193 ledige plasser)
2022.2.20 Gudstjeneste og Søndagsskole (193 ledige plasser)
Hvor mange personer melder du på inkludert deg selv?

Velg først hvilken gruppe du ønsker å melde deg på.