Kontaktinformasjon


Madlamark kirke

Besøksadresse: Madlamarkveien 135, 4041 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger
Telefon: 51 59 93 50 

Epost: madlamark.menighet.stavanger@kirken.no

Daglig leder

Berit Håland Sørlie

51 59 93 59

45 04 31 05

Send e-post

Sokneprest

Turid Mellemstrand Rabenorolahy

51 59 93 51

99 15 18 92

Send e-post

Kateket

Jan Steinar Halås

51 59 93 53

93 09 15 49

Send e-post

Kantor

Gro Årsvoll

51 59 93 56

41 23 40 53

Send e-post

A Menighetspedagog

Jane Brynie Baltzersen

51 59 93 54

91 77 40 63

Send e-post

Kirketjener

Bann Semhairy

47 67 37 99

Send e-post

Styrer i barnehagen

Inger Kristin Bakken

51 59 93 57

92 48 40 02

Send e-post

Ungdomsarbeider

Bettina Vidnes ASilde

90 97 64 25

Send e-post